آشنایی با مشخصات کانکس سیار فست فود

کانکس سیار فست فود، در انواع مختلفی وجود دارد و در بیشتر خیابان ها می توان آن را دید. کانکس سیار فست فود برای فست فودها، اغذیه فروشی و …، مناسب می باشد.