کانکس زلزله: کانکس شرایط اضطراری و امداد رسانی به حادثه دیدگان

وضعيت ناشي از بلایای طبیعی نظير زلزله، سیل باعث شده تا شرکت میاک کانتین کانکس های ویژه زلزله و سیل را آماده نماید.

معرفی کانکس اورژانس و امداد و نجات گروه صنعتی میاک

معرفی کانکس اورژانس و امداد و نجات کانکس اورژانس و امداد و نجات به صورت خاص و طبق استانداردهای تعریف شده ساخته می شود و تجهیزات داخل کانکس بنا به درخواست کاربر قابل تغییر می باشد. این گونه کانکس ها همانند کانکس های تولید شده دیگر در شرکت میاک کانتین دارای عایق بندی ویژه و … بیشتر بخوانیدمعرفی کانکس اورژانس و امداد و نجات گروه صنعتی میاک