بررسی انواع کانتینر و کاربرد آنها

انواع کانتینر

انواع کانتینر را می توان از جنبه های مختلفی از یکدیگر تفکیک نمود که از جمله انواع کانتینر می توان به روباز، حرارتی، عایق، تهویه دار و… اشاره کرد.