کاربردهای مختلف کانکس

سازه هایی که به آنها کانکس گفته می شود امروزه در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و یکی از بهترین راه ها برای افرادی هستند که توانایی خرید و یا اجاره یک مکان مسکونی ای تجاری را ندارند. کانکس در واقع به یک یا چندین اتاقی گفته می شود که به صورت از پیش ساخته شده در کنار هم قرار می گیرند.

کاربرد کانکس در پروژه های کارگاهی

از جمله کاربرد کانکس ها می توان به پروژه های کارگاهی اشاره نمود اهمیت کارایی و کاربرد کانکس در این پروژه ها قابل ذکر بوده و بسیار مهم می باشد.