کانکس های چرخدار و تفاوت آنها با کانکس های ثابت

کانکس های چرخدار

کانکس های چرخدار یا متحرک یکی از انواع کانکس ها می‌ باشند و استفاده از آنها برای نهادهایی کارآیی دارد که جابجایی برای آنها بسیار حائز اهمیت است. این کانکس ها در ابعاد مختلفی ساخته شده و حتی برخی از آنها برای نصب روی ماشین نیز کاربرد دارند. کانکس چرخدار چیست و چه تفاوتی با … بیشتر بخوانیدکانکس های چرخدار و تفاوت آنها با کانکس های ثابت