متراژ کانکس ها به چه عواملی بستگی دارد

کانکس ها امروزه به سادگی جای ساختمان  ها با مصالح سنتی را گرفته اند و هر فردی که برای چند هدف از کانکس ها به جای ساختمان های سنتی استفاده می نماید. از جمله مزایای کانکس این است که می توان متراژ کانکس ها را خود مشخص نموده و سفارش داد.  متراژ کانکس ها به … بیشتر بخوانیدمتراژ کانکس ها به چه عواملی بستگی دارد