معرفی و قیمت کانکس های آزمایشگاهی

کانکس های آزمایشگاهی یا کانتینر های آزمایشگاهی چیست ؟ کانکس ها یا کانتینرهایی که  با  متریال خاص  و پارامترهای  مورد تائید  سازمان های بهداشت و داروسازی جهت  استفاده  در کلینیک های بهداری و یا نگهداری اسیدهای مخصوص در داروسازی ها با نظارت دقیق و حساسیت بالای تکنسینهای فنی و تخصصی نهادها یا شرکت های سفارش … بیشتر بخوانیدمعرفی و قیمت کانکس های آزمایشگاهی