فایبرسمنت در کانکس ویلایی چه کاربردهایی دارد؟

فایبرسمنت در کانکس ویلایی

فایبرسمنت در کانکس ویلایی می تواند یکی از بهترین کفپوش ها برای این نوع سازه باشد. گاهی از فایبرسمنت در کانکس ویلایی برای نمای ویلا نیز استفاده می شود.