آیا می توان کانکس با سقف هلالی ساخت

کانکس با سقف هلالی

در بسیاری از موارد دیده شده است که کانکس ها با سقف شیبدار ساخته می شوند. اما در این مقاله ما در پی آن هستیم که بدانیم آیا می توان برای کانکس ها از سقف هلالی نیز استفاده نمود. یا آیا می توا ن کانکس با سقف هلالی ساخت. با ما همراه باشید. استفاده از … بیشتر بخوانیدآیا می توان کانکس با سقف هلالی ساخت