آشنایی با امکانات و قیمت کانکس خودپرداز

کانکس خودپرداز یا کانکس ATM همان‌طور که از نام آن پیدا ست، کانکسی برای جای دادن دستگاه‌های خودپرداز برای ارائه‌ی خدمات بانکی مختلف به مشتریان بانک‌ها است. کانکس‌های خودپرداز دارای مشخصات فنی‌ای متناسب با کاربری کانکس هستند و از سویی از نظر ظاهری دقیقاً مطابق سفارش مشتری ساخته می‌شوند.