کانکـس بـازیافت ؛ معرفی امکانات و قیمت آن

کانکس بازیافت به کانکس هایی گفته می شود که برای تفکیک زباله های خشک در کشور معروف شده اند، سازمان شهرداری با تفکر و بهبود در روند تفکیک زباله ها و ایجاد اشتغال برای مردم و صرفه جویی در هزینه های بازیافت زباله های خشک از تر در مرکز تفکیک زباله پیشنهاد ساخت این کانکس … بیشتر بخوانیدکانکـس بـازیافت ؛ معرفی امکانات و قیمت آن