کانکس مخابراتی – آشنایی با قیمت و امکانات آن

ویژگی کانکس مخابراتی ضد آب بودن یکی از اولین و مهمترین ویژگی برای این نوع سازه ها بوده وچرا که با برخورد آب با دستگاه در عملکرد آن اختلال وارد شده و یا بکلی از کار می افتد.پس توجه به آب بند بودن سازه باید در اولویت قرار گرفته باشد و بهتر است برای خروجی … بیشتر بخوانیدکانکس مخابراتی – آشنایی با قیمت و امکانات آن