کانکس ایستگاه دوچرخه

کانکس دوچرخه

کانکـس ایستگاه دوچرخه برای رهایی از آلودگی هوا و خلاص شدن از ترافیک سنگین تهران و همچنین جهت سلامتی تن و جان شهرداری تهران تدبیری اندیشیده و سفارش تهیه ساخت جایگاههایی جهت استقرار دوچرخه هایی امانی خود را در مراکز شهر و محل های شلوغ را نموده است. امروزه نه تنها در تهران بلکه در … بیشتر بخوانیدکانکس ایستگاه دوچرخه