معرفی کانکس اورژانس و امداد و نجات گروه صنعتی میاک

کانکس اورژانس و امداد و نجات به صورت خاص و طبق استانداردهای تعریف شده ساخته می شود و تجهیزات داخل کانکس بنا به درخواست کاربر قابل تغییر می باشد. این گونه کانکس ها همانند کانکس های تولید شده دیگر در شرکت میاک کانتین دارای عایق بندی ویژه و مخصوص به خود می باشد تا از … بیشتر بخوانیدمعرفی کانکس اورژانس و امداد و نجات گروه صنعتی میاک